ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน รับสมัครคนพิการฝึกอาชีพ
         
          ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน รับสมัครคนพิการฝึกอาชีพสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0 5310 4144

ข่าวจาก : ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่