โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
         
          โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ และภาคบุคลากรประจำการ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (กศ.บป.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่ โทร. 062

ข่าวจาก : โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่