คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
         
          คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0 5394 3546

ข่าวจาก : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่