สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ประกาศสอบราคาจัดหาผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 2 ช่วง
         
          สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ประกาศสอบราคาจัดหาผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 2 ช่วง พร้อมตีเส้นจราจร ครั้งที่ 2 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานคลัง เทศบาลตำบลสุเทพ หรือสอบถามทาหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข 053-329251-2 ต่อ 123 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่