สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว ประกาศสอบราคาจ้งเหมาจัดเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 1 โครงการ
         
          สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว ประกาศสอบราคาจ้งเหมาจัดเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเชียงดาว จำนวน 1 โครงการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว เลขที่ 555 หมู่ที่ 6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-455079 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่