สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 จุด
         
          สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 จุดๆ ละ 2 ตัว พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย โทร.053-104900 ต่อ 23

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่