องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำใจ บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ที่ 8 ขนาด/ประมาณ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
         
          องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำใจ บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ที่ 8 ขนาด/ประมาณ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ใจเหนือ หมูที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาในราคา ได้ที่ ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ระหว่างวันที่ 12-23 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.wiangfang.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-53451-1032

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ฝาง-เชียงใหม่