สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์ดับไฟ
         
          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์ดับไฟ จำนวน 150 ชุด ดังนี้ถังน้ำดับไฟแบตเตอรี่ จำนวน 2 เครื่อง/ชุด รวม 300 เครื่องไม้ตบไฟ จำนวน 5 อัน/ชุด รวม 750 อันครอบดับไฟ จำนวน 4 อัน/ชุด รวม 600 อันมีด จำนวน 3 ด้าม/ชุด รวม 450 ด้ามกระติกน้ำพร้อมเข็มขัด จำนวน 6 อัน/ชุด รวม 900 อันไฟฉาย จำนวน 12 อัน/ชุด รวม 1,800 อันหน้ากากกันควัน จำนวน 1 โหล/ชุด รวม 150 โหลผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 9

ข่าวจาก : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน