องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประสงค์จะทำการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟซีล (Cape Seal)
         
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประสงค์จะทำการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟซีล (Cape Seal) บ้านต๊ำกลาง-บ้านสายน้ำงาม บ้านต๊ำกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๊ำ เชื่อมบ้านสายน้ำงาม หมู่ที่ 11 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจรกว้างลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน

ข่าวจาก : อบจ.พะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา