องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประสงค์จะดำเนินการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมดา จำนวน 1 คัน และอุปกรณ์อื่นๆ
         
          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประสงค์จะดำเนินการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมดา จำนวน 1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 หลัง และสัญญาณไฟไซเรนติดรถยนต์และเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน

ข่าวจาก : อบต.แม่ใจ อ.เมืองพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา