องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประสงค์จะดำเนินการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน
         
          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประสงค์จะดำเนินการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5488-9909 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ นายอานนท์ ติ๊บย้อย / ข่าว

ข่าวจาก : อบต.แม่ใจ อ.เมืองพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา