สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ หรือ CAT ประกาศสอบราคา ของบริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 รายการ
         
          สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ หรือ CAT ประกาศสอบราคา ของบริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 รายการ ดังนี้1. ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 200 KVA.3P แบบตู้เก็บเสียงพร้อมชุด ATS และการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ซื้อเอกสารสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 25602. ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงกั้นห้องปฏิบัติการโครงการและศูนย์รับแจ้ง (RNOC) จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 3. ประกาศสอบราคาซื้อ UPS. แบบ True On-Line Double Conversion ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 KVA. 3 Phase จำนวน 3 เครื่อง ซื้อเอกสารสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 16 มิถุนายน 25604. ประกาศสอบราคาจ้าง สร้างท่อร้อยสายใต้ดิน จำนวน 1 งาน ใกล้แยกวังสีสูบ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 งาน ซื้อเอกสารสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 25605. ประกาศสอบราคาจ้าง สร้างท่อ Riser ลอดคล้องชลประทาน ตั้งแต่กองพันสัตว์ต่างๆ

ข่าวจาก : สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา