องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
         
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-5317-5309 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย