เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
         
          เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ไร่ หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-5366-7505 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย