เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
         
          เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันทราย หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-5370-1187 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย