มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
         
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หรือสอบถามโทรศัพท์ 0-5377-6000 ต่อ 1726 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย