โรงพยาบาลฮอด สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
         
          โรงพยาบาลฮอด สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0 5346 1196 ต่อ 407

ข่าวจาก : โรงพยาบาลฮอด
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่