โรงพยาบาลแม่พริก ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
         
          โรงพยาบาลแม่พริก ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0 5429 9324-5 ต่อ 131-133

ข่าวจาก : โรงพยาบาลแม่พริก
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่