ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
         
          ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้ที่มีความสนใจในการเรียนระดับ ปวช. ในหลักสูตรพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุระกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ โดยจะได้รับทุนการศึกษาจาก บมจ.ซีพี ออลล์ ตลอดจนจบหลักสูตร และมีรายได้ระหว่างฝึกงาน นอกจากนี้ ยังจะได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานเมื่อจบการศึกษา 100 %
          สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนจบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่พักเดือนละ 1,500 บาท ทุกเดือน ตลอด 3 ปี ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 054-217085 มือถือ 0910048073Facebook : https://www.facebook.com/plc.lampang

ข่าวจาก : ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง