เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี ไปชำระภาษี ประจำปี 2561
         
          เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี ไปชำระภาษี ประจำปี 2561 ดังนี้ -ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีภายในวันที่ 1 มกราคม

ข่าวจาก : เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่