สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบุูรพา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
         
          สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบุูรพา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด อนึ่ง ท่านสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย Dowload รายละเอียดของทุกหลักสูตร ได้ที่ www.uniserv.buu.ac.th
          รวมถึงกรอกใบสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ www.uniserv.buu.ac.th/register/regis.php สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์ 0 3810 2288-90 โทรสาร 0 3839 4871 , 0 3874 5798 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวจาก : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบุูรพา
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง