สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย ขอเชิญชวนให้ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี มาชำระภาษีประจำปี 2561
         
          สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย ขอเชิญชวนให้ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่างๆ ประจำปี 2561 มาชำระภาษีในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่