มูลินิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าวตราฉัตร ขอเชิญชวนประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัลมูลค่ารวม 360,000 บาท
         
          มูลินิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าวตราฉัตร ขอเชิญชวนประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เงินรางวัลมูลค่ารวม 360,000 บาท
          สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2560 - วันที่ 31 มกราคม 2561 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thairice.org
          ส่งผลงานได้ที่ ricefoundthailand@yahoo.com หรือทางไปรษณีย์ : มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกวดเรียงความ) 317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร หรุงเทพมหานคร 10900

ข่าวจาก : มูลินิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง