สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือ การงดจัดขนม - เครื่องดื่มที่เป็นภัยต่อสุขภาพในวันเด็ก
         
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือ การงดจัดขนม - เครื่องดื่มที่เป็นภัยต่อสุขภาพในวันเด็ก โดยให้เลือกอาหารที่ดีต่อสุชภาพ ไม่ควรจัดหาขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ ของขบเคี้ยว และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งมีปริมาณโซเดียมสูงมาก รวมทั้งน้ำอัดลม มาเป็นรางวัลในกิจกรรมวันเด็ก ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้วันเด็กเป็นวันที่ดีต่อสุขภาพเด็กอย่างแท้จริง

ข่าวจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง