ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด
         
          ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5358-4703 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน