เปิดรับสมัครเพื่อข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
         
          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ( GS KKU CAMP ) ครั้งที่ 4 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงเพื่อสามารถทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ ซึ่งจะจัดในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://gs.kku.ac.th

ข่าวจาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง