สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร เป็นที่ดินรวม 1 แปลง
         
          สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร เป็นที่ดินรวม 1 แปลง โดยกำหนดขายทอดตลาดจำนวน 4 ครั้ง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561, 20 กุมภาพันธ์ 2561, 6 มีนาคม 2561 และ 20 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ถนนบ้านใหม่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์หมายเลข 054-521-128 ต่อ 305 ในวันเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่