สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
         
          สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สำหรับโณงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนสอบถามเพิ่มเติมโทร.0 5309 1711 ต่อ 205

ข่าวจาก : สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่