องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเพื่อระดมทรัพยากรการศึกษาเชิงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่
         
          นายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดทำโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงประกาศเรื่องการขอเรี่ยไรเพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค ไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ในการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาค หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์รับบริจาคองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์รับบริจาคในการจัดงานปฏิรูปครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่) เลขที่บัญชี 501-099988-9 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเริ่มรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจอยากสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ สำนักเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 509 โทรสาร 053-998360 E-mail : chaingmaipao@chaingmaipao.go.th

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่