สำนักประชาสัมพันธ์เขต3 ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบAM(ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
         
         

ข่าวจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หน่วยงานผู้ส่ง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สปข.3