ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัด
         
          ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ชมรมคนรู้ใจจังหวัดพะเยา แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา และท๊อปพลาซ่าพะเยา กำหนดจัด

ข่าวจาก : ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา