บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
         
          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2561สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0 5388 5990

ข่าวจาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่