บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนีบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
         
          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนีบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรอบที่ 1 มีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 พร้อมทุนการศึกษา ทุนวิจัย จำนวนมาก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดสาขาวิชาและสมัครได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.02-441-4125 ต่อ 112-113 , 208-210

ข่าวจาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา