กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 (ประจำปี 2561)
         
          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เชิญชวนเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 (ประจำปี 2561) ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์และสนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ก.พ. 2561
          ผู้สนใจจะสมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/ThaiYouth/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 12258

ข่าวจาก : กระทรวงการต่างประเทศ
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง