สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล
         
          สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม

ข่าวจาก : สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่