วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกา 2561
         
          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกา 2561 ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถขอรับรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ ชั้น 1 อาคารเรียนและหอนอนตึก 11 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม

ข่าวจาก : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่