โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ จังหวัดแพร่ รับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ประจำปี 2561
         
          โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ จังหวัดแพร่ รับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ประจำปี 2561-ชั้นเด็กเล็ก รับนักเรียนชาย

ข่าวจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่