โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
         
          โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับศูนย์เด็กเล็ก, อนุบาล 1

ข่าวจาก : โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่