ด้วย คณะกรรมการจัดงานประเพณีผีหลวงประจำจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานประทับทรงผีหลวง ในวันที่ 18
         
          ด้วย คณะกรรมการจัดงานประเพณีผีหลวงประจำจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานประทับทรงผีหลวง ในวันที่ 18

ข่าวจาก : คณะกรรมการจัดงานประเพณีผีหลวงประจำจังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่