สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมขับเคลื่อนมาตรการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายเนื้อสุกร โดยจัดจำหน่ายสุกรเนื้อแดง
         
          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมขับเคลื่อนมาตรการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายเนื้อสุกร โดยจัดจำหน่ายสุกรเนื้อแดง ราคา ก.ก. ละ 100 บาท บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ ระหว่างวันที่ 1

ข่าวจาก : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่