สำนักงานป้องกันและปราบปรามยสเสพติดภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ จำนวน 42 รายการ
         
          สำนักงานป้องกันและปราบปรามยสเสพติดภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ จำนวน 42 รายการ กำหนดการลงทะเบียน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. และจะดำเนินการขายทอดตลาด ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ทื่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบภามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 053-217-259 ต่อ 10022

ข่าวจาก : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน