สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กำหนดประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
         
          สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กำหนดประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวจาก : สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่