ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักราชการ
         
          ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักราชการพร้อมรื้อถอน จำนวน 2 หลังณ บริเวณบ้านพักเลขที่ 158/26 และ เลขที่ 158/27 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเทล ตำบลวัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 5324 5361 ต่อ 221

ข่าวจาก : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่