บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคาร
         
          บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคาร สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 บริษัท ไทย จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารศูนย์ไปรษณีย์ลำพูนรวมถึงอาคารคลังพัสดุ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารประกวดราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-5327-9761

ข่าวจาก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน