สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
         
          สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อ ที่ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โทร. 0-5309-6046-47 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน