ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การเข้าชมนิทรรศการฯ
         
          ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การเข้าชมนิทรรศการฯ เมืองไทยในรัชสมัยพระบามสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ณ โถงนิทรรศการ SMEs1 ศูนย์ประชุมและสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561

ข่าวจาก : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่