องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง
         
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร
          ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5401 9786

ข่าวจาก : องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง