ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่แห่งใหม่ จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
         
          บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ทำการย้ายที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่ จากอาคารหลังเดิมเลขที่ 237/3-4 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170 ไป ณ อาคารที่ทำการหลังใหม่ เลขที่ 309 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170 เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวก รวดเร็วต่อการใช้บริการ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่แห่งใหม่ จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วงไข่ โทรศัพท์0-5436-5712,091-772-0005

ข่าวจาก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่