มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะคัดเลือกราคาจ้างเหมารถบรรทุก
         
          มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะคัดเลือกราคาจ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 คัน เพื่อจัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ทำขาเทียมฯ ให้แก่ รพ.ชุมชน จำนวน 7 โรงพยาบาล ด้วยวิธีคัดเลือกราคาสอบถาม โทร. 0 5311 2271 ต่อ 305 ,306

ข่าวจาก : มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
หน่วยงานผู้ส่ง : สทท.เชียงใหม่