หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
         
          หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 36 รายการ โดยผู้ที่สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานธุรการ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก 133 หมู่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5321-6198 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่